Navigace

Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se vydává požární řád města Mirošov Požární řád.pdf (2.17 MB)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, kteru se mění OZV č. 3/2010, požární řád města Mirošov zde ke stažení

Nařízení města č. 1/2014, zákaz podomního prodeje zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV č. 1 2019.pdf (3.63 MB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy a část společného obvodu základní školy zřízené městem Mirošov zde ke stažení

Nařízení města Mirošov č. 1/2018, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a maximální ceny služeb souvisejících s pronájmem a užíváním hrobového místa zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů OZV č. 2 2019.pdf (96.42 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV č. 3 2019.pdf (156.93 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV č. 4 2019.pdf (138.6 kB)