Navigace

Obsah

Stavební úřad

Organizační zařazení

Město Mirošov > Městský úřad

Působnost:
vykonávají státní správu stavebního úřadu pro obce:
Kakejcov, Kornatice, Mešno, Mirošov, Příkosice,Skořice, Štítov, Trokavec a Vísky.

Rozsah činnosti:

  1. vede územní řízení a vydává všechny druhy územních rozhodnutí
  2. vede stavební řízení a vydává stavební povolení pro pozemní stavby, pro veškeré přípojky inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, elektřina), pro místní komunikace a pro některé vodohospodářské stavby (žumpy, rekonstrukce kanalizací a vodovodů)
  3. povoluje změny staveb a jejich částí
  4. povoluje změny v užívání stávajících objektů a jejich částí
  5. povoluje a nařizuje odstraňování staveb
  6. povoluje reklamní a propagační zařízení
  7. přijímá ohlášení stavebních úprav, údržby a drobných staveb pro obce Mirošov, Kakejcov, Mešno a Trokavec
  8. provádí kolaudační řízení staveb, jejich částí a změn
  9. provádí státní stavební dohled
  10. projednává a rozhoduje o přestupcích fyzických a právnických osob proti stavebnímu řádu

 

Osoby

JménoFunkceTelefon
Marta Kolářováreferentka stavebního úřadu371121483
725720037
Šárka Krátkáreferentka stavebního úřadu601 502 925

Ohlášení odstranění stavby Staženo: 165x | Datum vložení: 21.11.2018

Ohlášení stavby Staženo: 214x | Datum vložení: 21.11.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 123x | Datum vložení: 21.11.2018

Oznámení záměru Staženo: 153x | Datum vložení: 22.11.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 147x | Datum vložení: 22.11.2018

Sítě k žádosti Staženo: 214x | Datum vložení: 22.11.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 138x | Datum vložení: 22.11.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 138x | Datum vložení: 22.11.2018

Žádost o stavební povolení Staženo: 158x | Datum vložení: 22.11.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 166x | Datum vložení: 22.11.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 143x | Datum vložení: 22.11.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 123x | Datum vložení: 22.11.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 143x | Datum vložení: 22.11.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně užívání stavby na území Staženo: 133x | Datum vložení: 22.11.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 146x | Datum vložení: 22.11.2018

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 149x | Datum vložení: 22.11.2018

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 153x | Datum vložení: 22.11.2018