Město Mirošov
Mirošov

Mitrovicové a Mirošov

  • V r. 1616 Mirošov zakoupil od Blažeje z Gryspeku (Gryspekové a Mirošov) Adam starší Vratislav z Mitrovic z rytířského stavu, majitel statku v Poříčí (dnes Spáleném Poříčí). Část vesnic mirošovského statku připojil k majetku poříčskému a zbytek odprodal svému strýci Felixovi Vratislavu, aby jej po jeho smrti opět zpětně zakoupil. V r. 1624 Adam st. zemřel a jeho vdova Saloména byla časem donucena dávat pro dluhy, jak manželovy z minulosti, tak i své, majetek do zástavy. Po roce 1635 se Mirošov dostal do rukou manžela Veroniky Boryňky z Gryspeku, rytíře Adama Václava Boryně ze Lhoty. Po něm mirošovský statek zdědily jejich dcery Marie Magdaléna a Barbora Ester. Po roce 1653 však Marie Magdaléna odkoupila sestřin podíl. Již před r. 1644 si Marie Magdaléna vzala Frantriška Diviše Vratislava z Mitrovic. Manželé však drželi své majetky odděleně. Až po smrti Marie Magdalény připadl mirošovský statek jejímu manželovi a tak se opět dostalo do držení Vratislavů z Mitrovic.
  • Rytíř František Diviš Vratislav se dostal do funkce hejtmana plzeňského kraje a následně povýšil v r. 1657 do panského stavu. Zřejmě přesídlil na mirošovský renesanční zámeček či tvrz a Mirošov tak přestal být pouhým statkem, ale stal se opět panstvím. Podnikavý František Diviš se dobře vyznal v báňských pracích a hutnictví železa a v r. 1670 postavil na Padrti pod hrází Dolejšího rybníka železnou huť (Mirošovské železorudné doly a hutě). Přestavěl i kostel sv. Jakuba Většího v Chylicích (Kostel sv. Jakuba, Chylice) a byl do něho po své smrti v r. 1677 pohřben. Ve zdi kostela lze spatřit zabudovaný jeho náhrobní kámen.
  • O skonu Františka Diviše se vypráví, že jeho příčinou byl oblíbený kůň. Při pádu ze sedla kůň nešťastně dupl pánovi na prsa a úder byl smrtelný. V r. 1882 za generální rekonstrukce kostela prováděné Mirošovským kamenouhelným těžařstvem (Mirošovské uhelné doly) došlo k zajímavému nálezu pánových ostatků, na nichž v hrudní krajině ležela zlatá podkova. Byl zde nalezen i pergamen podávající zprávu o šlechticově úmrtí tak, jak bylo výše vylíčeno. Další osud nálezů však není znám.
  • Mirošov zdědil syn Františka Diviše Adam František Vratislav z Mitrovic. Byl zakladatelem kaple sv. Josefa na mirošovské návsi, základu dnešního stejnojmenného kostela(Kostel sv. Josefa) na Náměstí míru (Mirošovské náměstí Míru a radnice). Oženil se s Kateřinou z Haagen, kterou přežil. Zemřel pak 9. 3. 1694. 
  • Mirošov zdědil syn Adama Františka a Kateřiny Jan Antonín Vratislav z Mitrovic. Oženil se s Marií Zuzanou Talackovou z Ješetic a v r. 1701 dosáhl na hraběcí titul. To bylo zřejmě příčinou, proč se začal zaobírat myšlenkou přestavět renesanční zámeček v Mirošově na reprezentativní pozdně barokní zámek (www.zamek-mirosov,cz). Zřejmě jako dík Bohu za povýšení na hraběte téhož roku přestavěl a rozšířil kapli sv. Josefa na trojlodní barokní kostel. Se stavbou zámku však započal až o osmnáct let později, r. 1719. Díky stavbě se však neúměrně zadlužil, až byla v r. 1723 zemským soudem na jeho panství uvalena nucená správa. Kdy byl zámek dostavěn do dnešní podoby o dvou křídlech není známo, ale většinou se uvádí, že to bylo až v r. 1723 nebo i později. Z r. 1724 je známa pohledávka stavitele Jakuba Augustona ml. ve výši 415 zlatých, což je současně jediná zpráva o architektovi a staviteli zámku. Již o rok později, v r. 1724 byl zámek dán do nucené dražby. V té zvítězila císařská dvorní komora, jež Mirošov odkoupila za 226.000 zlatých. A to znamená konec samostatného mirošovského panství. Jako císařský statek byl přičleněn pod statek zbirožský aby se pak jako panství již nikdy neosamostatnil.

Město

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Virtuální procházka městem

Virtuální prohlídka města

Facebook města

Facebookové stránky města

Dotace IROP

Dotace IROP

 "Vybavení SDH JPO III města Mirošov hasičskou technikou"

CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/
0001069 

Dopravní automobilCAS

"Přístavba učebnového pavilonu ZŠ Mirošov" 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/
0003756

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4